วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพลง มีอิทธิพลต่อคนเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะเพลงช่วยให้คนที่ได้รับฟังหรือได้ร้อง เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ท่วงทำนองของเพลงจะเป็นสื่อช่วยให้จดจำเนื้อร้องของเพลง ได้โดยง่าย ดังนั้นหากครู ผู้สอนนำเพลงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ก็น่าจะช่วยให้นักเรียนเกิด ความอยากเรียน หรือเรียนด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนสามารถจดจำเนื้อหาที่ยากได้ดีขึ้น
โอกาสในการนำบทเพลงประกอบการสอนมาใช้

  • ใช้สำหรับนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนใจในบทเรียนที่ครูกำลังจะสอน

  • ใช้ในการดำเนินการสอน โดยให้นักเรียนร้องเพลงแล้วแสดงท่าทางประกอบ หรือร้อง เพื่อให้จดจำเนื้อหาสำคัญ ๆ ในบทเรียนนั้น ๆ ก็ได้

  • ใช้สรุปบทเรียน โดยนำบทเพลงที่มีเนื้อร้องสรุปความจากบทเรียนมาให้ร้องหลังจาก การสอนเรื่องนั้น ๆ จบแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนและให้นักเรียนจดจำเรื่องราวหรือ เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า เพลงมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเดียวอาจทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  นักเรียนรู้สึกว่าได้เรียนแต่เนื้อหาอย่างเดียว  ไม่มีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เรามาดูตัวอย่างเพลงที่ใช้ในการสอนกันดีกว่า

ABC Song

Greeting  Song

Family  Song

Duck Song

Honey Bear

ที่มา www. youtube.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น